Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή ενεργοποίησε επιστημονικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο σε μια αλλαγή κατεύθυνσης όσο αφορά την διαχείριση των φυσικών πόρων για την βιωσιμότητα του πλανήτη για της επόμενες γενιές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλουν σε έναν πληρέστερο κύκλο ζωής των προϊόντων μέσω της μεγαλύτερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Τα σχετικά σχέδια θα αντλούν τη μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η εταιρία μας από το 2004 ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας , την ανακύκλωση και την ανάπτυξη νέον προϊόντων , έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 100 συνέδριά που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη , η ομάδα συνεργατών μας, είναι επιστήμονες μηχανολόγοι μηχανικοί φυσικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος .

Από το 2011 αναπτύσσαμε και εφαρμόζαμε ένα καινοτόμο σύστημα δενδροφύτευσης που σκοπό έχει την εξοικονόμηση νερού, από το 2014 τα υλικά του συστήματος κατά 80% προέρχονται από επαναχρησιμοποίηση υλικών, το 2019 προχωρήσαμε στην πιστοποίηση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ,το σύστημα μας εντάσετε στης καλές πρακτικές της ευρωπαϊκής ένωσης και στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ .
Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες.