ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ

Ενα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται

Πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση μετά από πρωτοβουλία του Γραφείου Επιτρόπου  Περιβαλλοντος,και Δημαρχείο Γερίου ,στα πλαίσια της εκστρατείας "Ενα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται ".
Στόχος η ανάπτυξη συναισθηματικού συνδέσμου των κατοίκων με τα δέντρα και κατ'επέκταση η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους που γίνονται ανάδοχοι του δέντρου.
Οι δεντροφυτεύσης αποτελουν ένα από τα κύρια μέτρα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, βελτίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και την ποιότητα της ζωής μας.
Το 2015  έγινε η έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας "Ενα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται "οπου χρησιμοποίηθηκαν  καινοτόμα  συστήματα άρδευσης  εξοικονόμησης νερού αντιμετωπίζοντας έτσι και το σοβαρό πρόβλημα  Ανομβρίας της Κύπρου το 2015 .